เงื่อนไขการรับประกัน(WARRANTY CONDITION)

Last updated: 2020-08-18  |  309 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เงื่อนไขการรับประกัน(WARRANTY CONDITION)


เงื่อนไขการรับประกัน(WARRANTY CONDITION)
1. มอเตอร์ขับสายพานรับประกัน(DRIVE MOTOR) 1 ปี

2. ใบรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้าหรือตามวัน เดือน ปีที่ระบุในใบรับประกัน
 
3. การรับประกันจะประกันจากการใช้งานที่ถูกวิธีตามคู่มือการใช้งานและมีข้อผิดพลาดจากการประกอบหรือผลิต เท่านั้น
4. กรณีสินค้ามีปัญหาภายใน 7 วัน บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้แต่สินค้าต้องอยู่ในสภาพปรกติเท่านั้นกรุณาตรวจเช็คสินค้าให้เรียบร้อยก่อนรับมอบสินค้า
 
5. อุปกรณ์ที่ใช้ในบ้าน อุปกรณ์เกี่ยวกับอิเลคทรอนิคส์รับประกัน 1 ปี และรับประกัน 6 เดือน สำหรับใช้ในสถานบริการสโมสรหรือใช้ในเชิงพาณิชย์  ยกเว้นมอเตอร์ขับสายพานจะรับประกันตามจริงที่ระบุในใบรับประกันสินค้า
 
6. ต้องแสดงใบรับประกันสินค้าทุกครั้งที่ขอรับบริการจากบริษัทฯ ในกรณีไม่มีใบรับประกันสินค้ามายืนยันบริษัทฯจะถือว่าสินค้าสิ้นสุดการรับประกันลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งค่าบริการ ค่าอะไหล่หรืออื่นๆตามจริงที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด
 
7. สินค้าที่ใช้งานเกิน 180 วัน หรือ 6 เดือน หากขอรับการบริการลูกค้าต้องชำระค่าขนส่ง-ค่าบริการเอง ส่วนค่าอะไหล่บริษัทฯเปลี่ยนให้ฟรีจนกว่าจะครบกำหนดตามระยะเวลาการรับประกัน
 
8. สินค้ามีปัญหากรุณาแจ้งศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯเท่านั้น
 
9. เงื่อนไขและรายละเอียดต่อไปนี้จะไม่อยู่ในความคุ้มครองของการรับประกันสินค้า
    - ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมแก้ไขดัดแปลงสินค้าเองหรือโดยบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ
    - ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี วางอุปกรณ์ในที่ๆไม่เหมาะสมเช่น ในที่ๆมีความชื้นสูง ความร้อนสูงหรือที่ๆมีแสงแดดส่องถึง ยกเว้นอุปกรณ์สำหรับกลางแจ้ง(OUT DOOR)
    - ความเสียหายที่เกิดจากการเพิกเฉยละเลยขาดการดูแลรักษาหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น
    -  ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์หรือแมลงต่างๆทำลาย
    -  อุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆเช่น ฟองน้ำ วัสดุพลาสติก ฝาปิด จุกปิด แบตเตอรี่ สายรัดเท้า รอยขีดข่วน สนิม
      หรืออื่นๆที่ถือว่าเป็นอะไหล่ สิ้นเปลือง

Powered by MakeWebEasy.com